Malmö Universitets och Lunds Universitets roll i en växande Öresundsregion

Mötet med Kerstin Tham & Torbjörn Von Schantz sändes den 7 september kl 19.00.